เครื่องชงกาแฟ

Showing 1–9 of 16 results

 • ECM BARISTA A2

  192,000 THB

  ECM BARISTA A2

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  ECM Commercial Line
  Distinctive Shapes, Strong Performance – Made in Germany
  • 2 high-end ECM brew groups with innovative stainless steel brew bells
  • Automatic brew group cleaning program
  • Programmable dosing of 4 coffee buttons; optional: manual dosing
  • Built-in rotary pump
  • Boiler can be emptied out easily for transport
  • Dual pump and boiler gauge
  • Connectible, electronically controlled pre-infusion
  • 3 ergonomically angled ECM portafilter with weight-balanced shape (1x 1 spout, 2x 2 spouts)
  • 2 drip-grids to raise cups
  • Service friendly: easy to open by loosening 4 screws
  192,000 THB
 • ECM BARISTA L2

  208,000 THB

  ECM BARISTA L2

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  ECM Commercial Line
  Pure Nostalgia – Made in Germany
  • 3 solid hand-lever brew groups
  • Copper boiler (14 l)
  • Boiler can be emptied out easily for transport
  • Dual gauge for line and boiler pressure
  • 3 portafilters (1x 1 spout, 2x 2 spouts)
  • Service friendly: easy to open by loosening 4 screws
  208,000 THB
 • ECM ELEKTRONIKA II PROFI

  99,000 THB

  ECM ELEKTRONIKA II PROFI

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  Heat Exchanger System with Rotary Pump
  Perfect espresso enjoyment with the push of a button
  • Individually programmable dosing of the desired quantity
  • Illuminated control panel
  • Automatic group cleaning program
  • High-end ECM brew group with innovative stainless steel bell
  • Quiet rotary pump
  • Switchable from water tank to a fixed water connection
  • Professional quick steam and hot-water valves
  • 2 ergonomically angled ECM portafilters with weight-balanced shape
  99,000 THB
 • ECM ELEKTRONIKA PROFI DUE

  137,800 THB

  ECM ELEKTRONIKA PROFI DUE

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  ECM Commercial Line
  Easy and quick handling with the push of a button – Made in Germany
  • Automatic dosing through control panel: programming of 4 different coffee volumes possible
  • Optional: manual coffee dosing
  • Automatic group cleaning program
  • Elegant stainless steel design: elaborately crafted, curved edges
  • Switchable from water tank to a fixed water connection
  • High-end ECM brew group with innovative stainless steel bell
  • Commercial pressure control
  • Automatic water uptake of the boiler
  • Built-in rotary pump
  • Professional quick-steam and hot-water lever valves
  • 2 ergonomically angled ECM portafilters with weight-balanced shape
  137,800 THB
 • ECM SYNCHRONIKA

  135,000 THB

  ECM SYNCHRONIKA

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  Dual Boiler System with Rotary Pump
  Lifestyle pure
  • Stainless steel coffee boiler and steam/hot water boiler
  • Subtle, silver-coloured PID display
  • > for the individual adjustment of the temperatures
  • > to indicate the coffee brewing time
  • > for an optional display of the brew group cleaning reminder
  • High-end ECM brew group with innovative stainless steel bell
  • Low-noise rotary pump
  • Switchable from water tank to a fixed water connection
  • Large boiler and pump pressure gauges in a retro design
  • Professional quick-steam and hot-water valves, in an extravagant design, with an ergonomic movement mechanism
  • 2 ergonomically angled ECM portafilter with weight-balanced shape
  135,000 THB
 • ECM TECHNIKA IV

  99,000 THB

  ECM TECHNIKA IV

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  Heat Exchanger System with Vibration Pump
  Our elegant one: exceptional design due to its elaborately crafted, curved edges
  • High-end ECM brew group with innovative stainless steel bell
  • 2 professional ECM portafilters with weight-balanced shape (straight grip)
  • Easy access to the expansion valve for an individual brew pressure adjustment
  99,000 THB
 • LA MARZOCCO LINEA MINI

  180,000 THB

  LA MARZOCCO LINEA MINI

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  180,000 THB
 • MIRAGE DUETTE (2 GR.)

  385,000 THB

  MIRAGE DUETTE (2 GR.)

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  385,000 THB
 • MIRAGE TRIPLETTE (3 GR.)

  445,000 THB

  MIRAGE TRIPLETTE (3 GR.)

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  445,000 THB